คำว่า ' M.C.S. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต (Master of Computer Science)


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z