คำว่า ' M.A. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ปริญญาโท


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z