คำว่า ' liveable ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คุ้มค่าที่จะอยู่


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z