คำว่า ' liquidation ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การชำระหนี้


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z