คำว่า ' L ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เส้นแวง (คำย่อของ longitude)


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z