คำว่า ' l ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เส้นรุ้ง (คำย่อของ latitude)


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z