คำว่า ' L ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z