คำว่า ' L ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่อยู่ในลำดับที่ 12


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z