คำว่า ' all in good time ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ในไม่ช้า


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z