คำว่า ' killing ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ถึงตาย
คำที่คล้ายกัน : fatal; mortal; lethal


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z