คำว่า ' Kalasin ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z