คำว่า ' Kalasin ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กาฬสินธุ์


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z