คำว่า ' K ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สัญลักษณ์ของธาตุโปแตสเซียม


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z