คำว่า ' K ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z