คำว่า ' K ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของหน่วยวัดซึ่งขึ้นต้นด้วยกิโล


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z