คำว่า ' journal ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บันทึกประจำวัน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ไดอารี
คำที่คล้ายกัน : diary; chronicle; log


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z