คำว่า ' A stitch in time (saves nine). ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รีบแก้ไขแต่เนิ่นจะไม่เสียเวลา


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z