คำว่า ' A little knowledge is a dangerous thing. ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความรู้หากน้อยไปสามารถนำไปสู่หายนะ


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z