คำว่า ' jack up ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตำหนิ, จัดผิด


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z