คำว่า ' jack up ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า มีกำลังมากขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z