คำว่า ' jack up ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เพิ่มราคาหรือค่าจ้าง (คำไม่เป็นทางการ)


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z