คำว่า ' I'm ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ I am


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z