คำว่า ' I'll ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ I will หรือ I shall


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z