คำว่า ' I ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z