คำว่า ' x marks the spot ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตำแหน่งที่แน่นอน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : จุดที่แน่นอน


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z