คำว่า ' have a hand in ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ช่วยวางแผนหรือทำบางสิ่ง


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z