คำว่า ' hoof ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เดิน (คำสแลง)


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z