คำว่า ' habit ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ธรรมเนียม
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ประเพณี


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z