คำว่า ' haberdasher ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนขายเครื่องเย็บปักถักร้อย


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z