คำว่า ' habeas corpus ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z