คำว่า ' gam2 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ขา (โดยเฉพาะของผู้หญิง)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : น่อง


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z