คำว่า ' gable ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สร้างหลังคา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สร้างหน้าจั่ว


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z