คำว่า ' g ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 7


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z