คำว่า ' I don't know about ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า (ฉัน) สงสัยหรือไม่แน่ใจ


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z