คำว่า ' fricative ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะที่มีเสียงเสียดแทรกจากฐานกรณ์ (ในวิชาภาษาศาสตร์)
คำที่คล้ายกัน : spirant


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z