คำว่า ' figure ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตัวเลข
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : จำนวนเลข, จำนวนเต็ม
คำที่คล้ายกัน : amount; numeral; value


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z