คำว่า ' fabricate ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สร้างหรือผลิตจากวัสดุหลายชนิดรวมกัน
คำที่คล้ายกัน : manufacture


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z