คำว่า ' fabric ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โครงสร้างของตึกหรืออาคาร


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z