คำว่า ' fabric ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โครงสร้างของตึกหรืออาคาร


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z