คำว่า ' fab ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ดีมาก (คำสแลง)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ยอดเยี่ยม
คำที่คล้ายกัน : marvellous; fabulous; wonderful


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z