คำว่า ' FA ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อักษรย่อของชมรมฟุตบอล (Football Association)


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z