คำว่า ' f ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z