คำว่า ' F ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z