คำว่า ' eye ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รูเข็ม


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z