คำว่า ' eagle ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เงินเหรียญ10 ดอลลาร์ของอเมริกัน


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z