คำว่า ' each ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แต่ละ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คนละ, ทีละคน, ทีละหนึ่ง, หนึ่งต่อหนึ่ง


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z