คำว่า ' dehydration ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การเสียน้ำของร่างกาย


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z