คำว่า ' DA2 ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z