คำว่า ' dabble at ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทำเล่นๆ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z