คำว่า ' dab on ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เช็ดด้วยน้ำยา


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z