คำว่า ' cross-town ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่เดินทางข้ามเมือง


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z